Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
     

Name Day for -Kosmas,Damianos,
Damien,Maurikios
Maurikia, Mavrikia

2
3
4
5
6
7
8

Name Day for - Yakinthos, Yakinthi, Yanthi, Ianthi

Kioni Cinema
Politiki Kouzina
A Touch Of Spirce
Kioni School 9.30pm
Free. All Welcome
Name Day for -Lambados,
Lambadia, Lambadina
Name Day for - Kyraiki,
Kyriaki, Kiki, Kitsa, Korina, Kaye
Name Day for - Theofilos, Theofili, Theofilitsa, Prokopis
9
10
11
12
13
14
15

Name Day for - Eufimia,
Eufimos, Olga, Olga,
Olgitsa

Night of Dance
Children's Dance Group En Xoro Perform at the Garden Theatre in Vathy High School. Entry - Free

Name Day for - Veroniki
Veroniki, Veronica,
Vera,Veronica

Name Day for - Eliofotos, Iliofotos ,Sara, Sarra

Polytheama Children's Theatre Group
Perform the musical play 'A Happy Group' Entry 5 euro at the Garden Theatre Vathy High School

Name Day for - Akylas,
Kyas, Nikodemos,
Demos

Name Day for -Vladimeros, Vladimir,
Ioulita, Ioulitti, Yioulitta, Yioulita, Juliette

Ithaca Choir Perform a night of song by Illia Anthropoulou at the Garden Theatre Vathy High School Entry - Free

16
17
18
19
20
21
22

Exoghi Festival
Feast of Marina

Village Square
21.30 - Dawn

Name Day for - Marina, Marinos

Afieroma Concert
Garden Theatre Vathy High School Entry - 10 euro

Name Day for - Garyfallia, Garifalia
Dios ,Dias, Makrin
Kioni Festival
Feast of Ag. Lia

Kioni Bayside
21.30 - Dawn
Name Day for - Magdalene, Magdalini Magda, Magdalena
Magda, Madeline
Markella, Markela
Markelli, Marcella
23
24
25
26
27
28
29
Name Day for - Christina, Christine, Kristiana, Kristi,
Christine

Name Day for - Anna, Annoula,
Ana, Anita,
Anneta,Efpraxia,
Efpraxoula, Praxoula

Name Day for - Paraskevi, Evi,
Paraskevoula, Voula

Traditional Celebration at Skotaria
(Above Filiatro Beach)

Ag. Panteleimona

Name Day for - Panteleimon, Panteleimonas, Pantelis, Pantelakis

Name Day for - Eirini
Hrysovalantou,Eirini,
Irene, Rena, Rina
Hrysovalantis, Valantos
Timon,Timos

Pleiades Vocal Group sing in Vathy at the Shrine of Oddyseas 9pm

Annual Perahori Wine Festival

 

Name Day for - Kallinikos, Kallinikis

30
31

Name Day for - Andronikos Andronik
SilouanosSioulani,
Silouana, Silouania

 

       

 

Jan Feb Mar April May June July Aug Sept Oct Nov Dec
www.ithacagreece.com ... www.forsaleingreece.com ... www.greekislandrental.com